Ceník

Cena vodného a stočného pro rok 2020:

Vodné 1 m3:     28,02 Kč + 10 % DPH = 30,822 Kč/m3
Stočné 1 m3:    29,07 Kč + 10 % DPH = 31,977 Kč/m3
Celkem (s DPH):                                       62,799 Kč/m3

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, platný výměr MF ČR, Zákon).

Celkové vyúčtování vodného a stočného za jednotlivé roky (všechny ceny včetně DPH):

Ceny pro rok Cena vodného Cena stočného Cena celkem ke stažení
5. – 12.2020 30,822 Kč/m3 31,977 Kč/m3 62,799 Kč/m3
1. – 4.2020 32,22 Kč/m3 33,43 Kč/m3 65,65 Kč/m3
2019 25,55 Kč/m3 33,43 Kč/m3 58,98 Kč/m3
2018 24,35 Kč/m3 31,84 Kč/m3 56,19 Kč/m3
2017 24,35 Kč/m3 31,84 Kč/m3 56,19 Kč/m3
2016 24,35 Kč/m3 31,84 Kč/m3 56,19 Kč/m3
2015 24,35 Kč/m3 31,84 Kč/m3 56,19 Kč/m3
2014 24,35 Kč/m3 31,84 Kč/m3 56,19 Kč/m3 Vyúčtování 2014
2013 24,35 Kč/m3 31,84 Kč/m3 56,19 Kč/m3 Vyúčtování 2013
2012 24,13 Kč/m3 31,57 Kč/m3 55,70 Kč/m3 Vyúčtování 2012
2011 22,95 Kč/m3 30,02 Kč/m3 52,97 Kč/m3 Vyúčtování 2011
2010 22,74 Kč/m3 29,75 Kč/m3 52,49 Kč/m3 Vyúčtování 2010