Ceny vodného a stočného pro rok 2023

Celková cena vodného i stočného se pro rok 2023 zvýší o necelých 20 korun včetně daně. Zatímco v roce 2022 byla celková cena 80,69 Kč/m3, pro rok 2023 je vypočtená cena 100,44 Kč/m3 včetně DPH. Cenu vodného a stočného ovlivňuje hned několik faktorů, hlavně ale výrazný růst cen energii, kde cena elektrické energie stoupla cca dvojnásobně, a to i po zastropování. I přesto, že se ceny elektřiny začaly zvyšovat již od března, tak společnost DKM Moravia tři čtvrtě roku držela stejné ceny vodného a stočného a tím pádem svůj provoz částečně dotovala. Další náklady souvisí se zákonnou povinností vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu majetku, kdy se navýšily částky, které DKM Moravia odvádí majitelům infrastruktury, tedy obci Mělčany a městu Dolní Kounice. Cena vodného a stočného 100,44 Kč/m3 včetně DPH je ale stále nejnižší v porovnání s okolními obcemi (např. obce provozované VAS Ivančicko mají novou cenu 138 Kč vč. DPH).

Vodné 1 m3:     43,29 Kč + 10 % DPH = 47,62 Kč/m3
Stočné 1 m3:    48,02 Kč + 10 % DPH = 52,82 Kč/m3
Celkem (s DPH):                                        100,44 Kč/m3

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR).