Nahlásit mé kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem DKM Moravia a.s., se sídlem Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice, Česká republika, IČ: 25544543 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do dne písemného odebrání tohoto souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely komunikace správce (DKM Moravia a.s.) se subjektem údajů (zákazníkem) a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje dále tyto informace sdílet.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.