Tvrdost vody

Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Tvrdost vody je dána součtem koncentrací vápníku a hořčíku.

Pitná voda je v Dolních Kounicích velmi tvrdá a z výsledků laboratorních měření se zde tvrdost vody dlouhodobě pohybuje okolo 4,0 mmol/l.

Tvrdost vody lze orientačně klasifikovat dle této stupnice:

Stupnice tvrdosti vody
mmol / l odH (stupně německé)
Velmi měkká < 0,5 < 2,8
Měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7
Středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14
Tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21
Velmi tvrdá > 3.76 > 21.01