Tvrdost vody

Pitná voda v Dolních Kounicích a Mělčanech byla v minulosti velmi tvrdá, ale po modernizaci úpravny surové vody a instalování systému reverzní osmózy je z výsledků laboratorních měření patrné výrazné snížení tvrdosti. Průměrná hodnota tvrdosti se nyní pohybuje kolem 2,6 mmol/l, což je na stupnici tedy na rozhraní „středně tvrdé“ a „tvrdé“ vody.

Tvrdost vody lze orientačně klasifikovat dle této stupnice:

Stupnice tvrdosti vody
mmol / l odH (stupně německé)
Velmi měkká < 0,5 < 2,8
Měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7
Středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14
Tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21
Velmi tvrdá > 3.76 > 21.01