Vyjádření k existenci sítí

Žádost o vyjádření k existenci sítí lze vytvořit přes webový formulář na internetové adrese: http://cz.mawis.eu/zidlochovicko/ (veřejný přístup).

Takto vytvořený dokument obsahuje všechny náležitosti k vyjádření o existenci sítí. Slouží i jako doklad pro Stavební úřad. Dokument doručte poštou nebo osobně do kanceláře DKM Moravia, viz. kontakty.