Archiv autora: DKM

Oprava na vodovodním řadu 17.3.2020

Z důvodu opravy na vodovodním řadu bude v úterý dne 17. března 2020 v době od 7.30 do 16.00 hodin přerušena dodávka vody pro ulice: 

Jiráskova, Ivančická, Smetanova, Polní, 

nám. Míru – lichá čísla a bytovka Karlovská 5.

Žádáme Vás, abyste se na uvedenou dobu vodou předzásobili.

Omlouváme se odběratelům za vzniklé komplikace, naší snahou bude obnovit dodávku vody co nejdříve.

DKM Moravia a.s.

tel: 731 491 649

PF 2020

Děkujeme Vám za spolupráci
a do nového roku 2020
Vám přejeme pevné zdraví,
mnoho štěstí a osobních a pracovních úspěchů.
Kolektiv zaměstnanců a vedení DKM Moravia a.s.

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Kvalita surové vody čerpané z vrtu se postupně zhoršuje. Především hodnoty dusičnanů se zvýšily tak, že už stávající anexová úpravna nestačila a hodnoty naměřené v pitné vodě se přiblížily limitům. Po předchozích letech diskuzí a plánování byla začátkem prázdnin zprovozněna nová úpravna vody s technologií reverzní osmózy. Financována byla navýšením základního jmění jednotlivými akcionáři v poměru dle jejich podílů. Město Dolní Kounice přispělo 2.490.000,- Kč, obec Mělčany 510.000,- Kč. Provoz přináší požadované zlepšení kvality pitné vody, především snížení obsahu dusičnanů pod zákonné limity. Také tvrdost vody se snížila zhruba na polovinu. Projevuje se výrazným omezením tvorby vodního kamene v bojlerech, pračkách nebo v rychlovarných konvicích a tím přispívá k prodloužení životnosti těchto zařízení.

Při kalkulaci vodného a stočného se vychází z přesně daných předpisů, do těchto cen se rozpočítávají veškeré náklady na materiál, energie, mzdy, odpisy, opravy, nájem, apod.

Cena vodného byla vypočtena vyšší o 6,67 Kč za m3 na rok 2020. Je to dáno především novými provozními náklady souvisejícími s novou úpravnou vody a zvýšením cen za elektřinu.

Cena stočného byla vypočtena na stejné výši jako v tomto roce, především protože zde nebyly žádné výrazné investice ani opravy.

Cena vodného a stočného pro rok 2020:

Vodné 1 m3: 28,02 Kč + 15 % DPH = 32,22 Kč/m3

Stočné 1 m3: 29,07 Kč + 15% DPH = 33,43 Kč/m3

Celkem (s DPH): 65,65 Kč/m3

Pro porovnání celkové ceny s DPH z okolních měst platné v tomto roce:

99,89 Kč/m3 – VAS Ivančicko

94,67 Kč/m3 – VAS Židlochovicko

79,53 Kč/m3 – BVK Brno

73,66 Kč/m3 – Svazek Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice (cena už pro rok 2020)