Archiv autora: DKM

Termíny pro odečty a samoodečty vodoměrů 12-2023

Prosíme Vás o spolupráci a provedení samoodečtu vodoměru mezi 2. a 4. prosincem.

Stav vodoměru nám můžete nahlásit smskou nebo zavoláním na tel: 731 491 649, 605 516 960, 733 765 060, přes formulář na webových stránkách  www.dkmmoravia.cz/samoodecet  nebo emailem na  info@dkmmoravia.cz .

Pokud nebude stav vodoměru nahlášen budeme při fakturaci vycházet z průměrné spotřeby srovnatelného období minulého roku.

Děkujeme za pochopení.

Odečty vodoměrů v Dolních Kounicích a Mělčanech:

Termín Ulice
úterý 5.12.2023 8.00 – 10.00 U Škrobárny, Skalní
10.00 – 13.00 Masarykovo nám., Tovární, U Sboru, Mlýnské nám., Farní, Hlavní, Růžová
středa 6.12.2023 8.00 – 14.00 Mělčany
čtvrtek 7.12.2023 8.00 – 13.00 Bezručova, Zámecká, Trboušanská, U Synagogy
úterý 12.12.2023 8.00 – 10.00 Benátky, Karlovská, Smetanova
10.00 – 13.00 Ivančická, Jiráskova, Polní
čtvrtek 14.12.2023 8.00 – 13.00 Antonínská, nám. Míru, Na Písku, Rybárna, Komenského, Stráně

Termíny pro odečty a samoodečty vodoměrů 06-2023

Proveďte prosím samoodečet stavu vodoměru mezi 17. a 18. červnem 2023.
DKM_samoodecet
Vážení odběratelé, v červnu 2023 budou probíhat odečty a samoodečty vodoměrů. Prosíme Vás o spolupráci a provedení samoodečtu vodoměru mezi 17. a 18. červnem, to je dříve než Vás technici z DKM navštíví. Stav vodoměru nám můžete nahlásit SMS nebo zavoláním na tel. 731 49 16 49, 605 516 960, 733 765 060, přes formulář na webových stránkách www.dkmmoravia.cz/samoodecet nebo emailem na info@dkmmoravia.cz . Děkujeme za pochopení.

Samoodečty vodoměrů v Dolních Kounicích a Mělčanech:

Termín Ulice
pondělí 19.6.2023 8.00 – 10.00 U Škrobárny, Skalní
10.00 – 13.00 Masarykovo nám., Tovární, U Sboru, Mlýnské nám., Farní, Hlavní, Růžová
úterý 20.6.2023 8.00 – 13.00 Bezručova, Zámecká, Trboušanská, U Synagogy
středa 21.6.2023 8.00 – 14.00 Obec Mělčany
pondělí 26.6.2023 8.00 – 10.00 Benátky, Karlovská, Smetanova
10.00 – 13.00 Ivančická, Jiráskova, Polní
středa 28.6.2023 8.00 – 13.00 Antonínská, nám. Míru, Na Písku, Rybárna, Komenského, Stráně
 

Ceny vodného a stočného pro rok 2023

Celková cena vodného i stočného se pro rok 2023 zvýší o necelých 20 korun včetně daně. Zatímco v roce 2022 byla celková cena 80,69 Kč/m3, pro rok 2023 je vypočtená cena 100,44 Kč/m3 včetně DPH. Cenu vodného a stočného ovlivňuje hned několik faktorů, hlavně ale výrazný růst cen energii, kde cena elektrické energie stoupla cca dvojnásobně, a to i po zastropování. I přesto, že se ceny elektřiny začaly zvyšovat již od března, tak společnost DKM Moravia tři čtvrtě roku držela stejné ceny vodného a stočného a tím pádem svůj provoz částečně dotovala. Další náklady souvisí se zákonnou povinností vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu majetku, kdy se navýšily částky, které DKM Moravia odvádí majitelům infrastruktury, tedy obci Mělčany a městu Dolní Kounice. Cena vodného a stočného 100,44 Kč/m3 včetně DPH je ale stále nejnižší v porovnání s okolními obcemi (např. obce provozované VAS Ivančicko mají novou cenu 138 Kč vč. DPH).

Vodné 1 m3:     43,29 Kč + 10 % DPH = 47,62 Kč/m3
Stočné 1 m3:    48,02 Kč + 10 % DPH = 52,82 Kč/m3
Celkem (s DPH):                                        100,44 Kč/m3

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR).