Zápisy ze zasedání

Zápisy jsou řazeny od nejnovějšího k nejstaršímu a jsou rozděleny na tyto skupiny:

>> Zápisy ze zasedání valné hromady

>> Zápisy ze zasedání představenstva

>> Zápisy ze zasedání dozorčí rady


Zápisy ze zasedání valné hromady

 

19.12.2014    Zasedání valné hromady

 • Projednání odstoupení členů představenstva
 • Odvolání a volba nových členů představenstva a dozorčí rady
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady

Zápis k otevření zde: valna_hromada_19-12-2014

23.06.2014    Zasedání valné hromady

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva o činnosti dozorčí rady
 • Řádná účetní uzávěrka
 • Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 • Odvolání a volba orgánů členů představenstva a dozorčí rady
 • Rozhodnutí o naložení s prostředky ve zrušeném rezervním fondu
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti
 • Schválení výše odměn členů orgánů společnosti za rok 2013

Zápis k otevření zde: valna_hromada_23-06-2014

14.01.2014     Zasedání valné hromady

 • Stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2012

Zápis k otevření zde: valna_hromada_14-01-2014


Zápisy ze zasedání představenstva

 

26.11.2014    Zasedání představenstva

 • Kanalizace Mělčany
 • Vodovod Bratčice napojení na SV DKM
 • Rozvázání pracovního poměru s paní Martinou Šustovou
 • Zvýšení úvazku pro paní Janu Veselou
 • Schválení vyplácení třináctých platů

Zápis k otevření zde: zasedani_predstavenstva_26-11-2014

30.10.2014    Zasedání představenstva

 • Kanalizace Mělčany
 • Vodovod Bratčice napojení na SV DKM
 • Odměna pro paní Martinou Šustovou

Zápis k otevření zde: zasedani_predstavenstva_30-10-2014

29.05.2014    Zasedání představenstva

 • Odečty vodoměrů
 • Pohledávky
 • Výsledek kontroly z KHS JMK

Zápis k otevření zde: zasedani_predstavenstva_29-05-2014

22.01.2014    Zasedání představenstva

 • Povolení k nakládání s vodami
 • Přesčasové hodiny
 • Vliv nového občanského zákoníku na pojistnou smlouvu firmy

Zápis k otevření zde: zasedani_predstavenstva_22-01-2014

 


Zápisy ze zasedání dozorčí rady

 

24.09.2014    Zasedání dozorčí rady

 • Náhradní zdroj pitné vody – vrt
 • Kontrola činnosti představenstva
 • Kontrola účetnictví

Zápis k otevření zde: dozorci_rada_24-09-2014

18.06.2014    Zasedání dozorčí rady

 • Účetní uzávěrka 2013
 • Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013
 • Stav pohledávek
 • Kácení topolů u ČOV
 • Ultrazvukové vodoměry

Zápis k otevření zde: dozorci_rada_18-06-2014

23.03.2014    Zasedání dozorčí rady

 • Kontrola činnosti představenstva
 • Kontrola účetnictví

Zápis k otevření zde: dozorci_rada_23-03-2014