Archiv autora: DKM

Pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 16.5.2017

DKM Moravia a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 142/10, Dolní Kounice, PSČ 664 64, IČ: 25544543, zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2757

_________________________________________________

P o z v á n k a

na jednání řádné valné hromady akciové společnosti DKM Moravia a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice, okres Brno-venkov, IČ: 25544543, které se bude konat v úterý

  1. května 2017 v 18.00 hodin v sídle společnosti.

Program:

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady

2) Zpráva o činnosti představenstva

3) Zpráva o činnosti dozorčí rady

4) Řádná účetní závěrka za rok 2016

5) Diskuse

6) Usnesení

7) Závěr

Radomil Vévoda

předseda představenstva