1.6.2020 přerušení dodávky vody

Vážení občané, z důvodu plánované opravy vodovodního řadu na ul. Jiráskové bude v pondělí 1.6.2020 od 8.00 do 16.00 hodin
PŘERUŠENA DODÁVKA VODY

Dotčená oblast – ulice Jiráskova pouze sudá čísla od č. 2 po č. 82, ulice Polní a ulice Smetanova

Žádáme Vás, abyste se na uvedenou dobu vodou předzásobili.
Místa náhradního zásobování pitnou vodou – hydrantové nástavce budou umístěny před restaurací Šedý vlk a před domem Jiráskova 69