6.5.2015 – Propadlá kanalizace na ulici Bezručova

Ve středu 6. května bylo nahlášeno propadnutí části vozovky na Bezručově ulici v místě u staré brány a uličky na Trboušanskou ulici. Toto bylo způsobeno zborcením starého vedení splaškové kanalizace v tomto místě.

Už z prvních zjištění se jedná o opravu většího rozsahu, kde bude potřeba kopat do větší hloubky, bude potřeba použít pažení výkopu a kříží se zde několik inženýrských sítí. Místo je nyní zábradlím zabezpečeno proti vstupu. Budeme Vás informovat o dalším průběhu oprav.

Aktualizace 13.5.2015:
Stavební firma začne kopat ve čtvrtek 14.5. ráno. Je nutné v tomto místě přeložit vodovodní řád, aby se dalo dostat ke kanalizačnímu potrubí. Z tohoto důvodu bude 14.5.2015  přerušena dodávka vody pro ulici Zámecká sudá čísla až po křižovatku s Trboušanskou a celá ulice Bezručova. Opětovné spuštění vody se předpokládá do 17 hodiny.

K místu havárie kanalizace musí být umožněn příjezd stavební technice. Kvůli tomu bude po dobu oprav Bezručova ulice částečně uzavřena. Prosíme o přeparkování vozidel.

Aktualizace 15.5.2015:
Bylo dokončeno přeložení vodovodního řádu.
Přeložení vodovodního řádu ulice Bezručova

Aktualizace 15.6.2015:

Po průzkumu kamerami bylo zjištěno, že spodní šachta na ulici Hlavní, do které ústí poškozená kanalizace z ulice Bezručova, není napojena na kanalizační řad, tak jak bylo v mapách zakresleno. Ta fungovala původně jako trativod, dokud tam nebyly připojeny splašky z ulice Bezručova. Bylo nutno najít řešení připojení tohoto kanalizačního uzlu do stávajícího kanalizačního systému. To se podařilo a již byl dokončen výkop, který vede k stávající kanalizaci na ulici hlavní.

Plán dalších prací je následující:

Již byla vyrobena a v následujících dnech bude uložena nová plastová šachta do hloubky cca 3 metrů v ulici Bezručova, do které budou zaústěny tři přívody kanalizace. Z této šachty bude položeno nové potrubí se zaústěním do kanalizace v ulici Hlavní a to tak, aby nebylo nutno provádět výkopy v silničním tělese. Po napojení se začne se zakrýváním výkopu, nové uložení telekomunikačních kabelů a provedení vstupu do této šachty.

Aktualizace 30.6.2015

Podle původního plánu byly v týdnu od 22.6.2015 propojeny tři přívody kanalizace na ulici Bezručova a celý uzel byl připojen na splaškovou kanalizaci vedoucí v ulici Hlavní.

Během realizace propojení tří přívodů kanalizace bylo možno zkombinovat potrubí do takové formy, že plánovaná plastová šachta nakonec nebyla použita. Kontrolní šachta byla nově vybudována v dolní části opěrné zdi ulice Bezručova. Dlouhé roky byl vývod z šachty otevřený, na což si občané bydlící v okolí stěžovali. Nyní je celá tato část kanalizačního vedení uzavřena, takže byl i zcela odstraněn nepříjemný zápach z kanalizace v tomto místě.

Výkop od šachty k ulici Hlavní byl již zasypán, zhutněn a terén upraven. Výkop na ulici Bezručova byl zasypán, zhutněn a ulice je opět průjezdná. Finální povrch bude dokončen po dostatečném sesednutí jednotlivých vrstev.

Fotky z 26.6.2015:

Bezrucova__01 Bezrucova__02 Bezrucova__03 Bezrucova__04 Bezrucova__05 Bezrucova__06 Bezrucova__07

———-

Aby nedošlo ke zkreslování informací neváhejte nás kontaktovat na emailu vedeni@dkmmoravia.cz nebo v kanceláři DKM Moravia.