7.6.2016 – Havárie vodovodního potrubí na ulici Benátky

Dne 7.6.2016 došlo v Dolních Kounicích na ulici Benátky k havárii vodovodního potrubí.

Kvůli opravě bylo nutné zastavit vodu pro následující části:

  • ulice Benátky
  • ulice Antonínská
  • ulice Karlovská
  • část Náměstí Míru č. 16-32

Hydrant pro náhradní zásobování pitnou byl bude umístěn Na Písku 2.

Protože toto potrubí přivádí pitnou vodu z vodojemu pro celé Dolní Kounice, bylo zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou propojem z Ivančického vodovodu a tím se tato havárie ve většině Dolních Kounic neprojevila. Po dobu opravy, tedy zhruba od 9 do 16 hodin, byla uzavřena voda pouze na větvi, kde oprava probíhala, to znamená ulice Benátky, Antonínská, Karlovská a část náměstí Míru.

Podobná havárie se stala na této ulici o pár metrů níže již v roce 2014. Tehdy byla důvodem havárie trhlina na plastovém potrubí, způsobená kamenem ze špatného zasypání potrubí. Nyní byl důvod havárie obdobný, kdy vodovodní potrubí bylo zdeformováno nevhodným zásahem do uložení při výstavbě kanalizace. Havárie byla opravena během jednoho dne.

Poškozené místo, ze kterého uniká voda:
Fotografie1104

Nedbalé zasypání potrubí:
Fotografie1105

Takto bylo potrubí zdeformované:
Fotografie0508

Opravená část potrubí:
Fotografie1106