Cena vody pro rok 2016

Jedním z hlavních cílů nového vedení DKM Moravia a.s. je nezvyšovat cenu vody, pokud to je možné. Tento cíl se na začátku roku 2015, tedy pár týdnů po nastoupení nových členů vedení za Dolní Kounice, zdál nemožný, především kvůli finanční situaci firmy z minulých let. Intenzivně jsme pracovali na snížení provozních nákladů, zamezení plýtvání a větší automatizaci procesů.

Za pár měsíců se podařilo následující:

  • Vysoutěžení lepší ceny elektrické energie
  • Zavedení nového ekonomického a účetního systému
  • Větší počet samoodečtů stavu vodoměru
  • Snížení počtu neplatičů a dlužné částky
  • Výhodnější dohoda o prodeji vody se svazkem obcí – Šatavsko
  • Důslednější fakturace firmám

 

Za každý m3 vody vyčerpaný z vrtu platíme státu poplatek 2,- Kč. Od 1.1.2016 měl být tento poplatek navýšen na 4,- Kč, což by se promítlo ve zvýšení ceny vody včetně DPH o 2,30 Kč. Tento zákon ale stále čeká v poslanecké sněmovně na schválení. Dle posledních informací se předpokládá účinnost zákona od 1.1.2017.
Snažíme se o získání dotací na potřebné modernizace a např. na zkvalitnění pitné vody (viz samostatný článek níže).

Na základě výše zmíněného tedy můžeme říci, že kalkulace vodného a stočného na rok 2016 může zatím udržet stejné ceny jako v roce 2015.

Cena vodného a stočného pro rok 2016:

Vodné 1 m3:     21,17 Kč + 15 % DPH = 24,35 Kč/m3
Stočné 1 m3:    27,69 Kč + 15% DPH = 31,84 Kč/m3
Celkem (s DPH):                                      56,19 Kč/m3