Novinky z DKM Moravia

Zlepšení kvality vody

Vážení spoluobčané,

od roku 2015, kdy jsme byli zvoleni do vedení DKM Moravia, jsme intenzivně hledali řešení, které zlepší kvalitu vody v Dolních Kounicích a Mělčanech. O těchto našich aktivitách jsme Vás průběžně informovali zde ve Zpravodaji nebo osobně v rámci Dnů otevřených dveří.

Kvalita vody se každým rokem obecně zhoršuje, ať už kvůli intenzivnějším zemědělským postřikům nebo kvůli většímu používání chemických přípravků v domácnostech. Bohužel ke konci roku 2018 už rozbory naší vody začaly být na hranici nebo lehce překračovat státem stanovené limity, takže Krajská hygienická stanice JMK nás přiměla k řešení této situace bez dalších odkladů. Začátkem roku 2019 dojde k nákupu a instalaci nové technologie na úpravu vody, která bude instalována na vodojemu. Tím pádem dojde k zlepšení kvality vody v Dolních Kounicích a Mělčanech.

Vycházeli jsme z předchozích jednání a zkušeností s dodavateli technologií úpravy vody a nově dosazená technologie kombinuje úpravu vody pomocí reverzní osmózy, systému filtrování a míchání surové vody. Stejně tak jsme porovnávali jednotlivé náklady na pořízení a provoz. Nejvhodnějším dodavatelem byla vybrána brněnská společnost Hutira Vision, s.r.o., kde náklady na nákup a instalaci jsou cca 2 mil. Kč. Tyto náklady budou zaplaceny z rozpočtů Dolních Kounic a Mělčan v poměru 83:17, to znamená vlastnickým podílem v DKM, který zároveň odpovídá spotřebě vody v jednotlivých obcích. V dlouhodobém výhledu se stále snažíme vybudovat další vlastní vrt, který by snížil provozní náklady a zároveň by byl zárukou dostatku pitné vody i pro další desetiletí.

Ilustrační foto systému reverzní osmózy.

Úprava cen vodného a stočného

Rok od roku se zvyšují ceny materiálu potřebného k provozu vodojemu i čistírny odpadních vod a stejně tak rostou i ostatní provozní náklady. Přitom od roku 2013 nedošlo v Dolních Kounicích a Mělčanech ke změnám cen vodného a stočného. Dočasně jsme byli schopni udržení cen kompenzovat v úsporných opatřeních a předcházení velkých havárií (výměnou starých dílů).

Z důvodu rostoucích provozních nákladů a větších investic bude pro rok 2019 cena vodného a stočného navýšena celkem o 2,79 Kč včetně DPH. Pro čtyřčlennou rodinu s obvyklým odběrem zhruba 13 m3 činí nárůst ceny zhruba 36 Kč měsíčně.

Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2019:

Vodné 1 m3:    22,22 Kč + 15 % DPH = 25,55 Kč/m3

Stočné 1 m3:    29,07 Kč + 15% DPH = 33,43 Kč/m3

Celkem (s DPH):                                         58,98 Kč/m3

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR).

Pro informaci, zde jsou ceny pro rok 2018 v Ivančicích: 95,10 Kč a v Pravlově: 60,81 Kč. Pro rok 2019 v Pohořelicích platí cena 99,59 Kč.

Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí do nového roku

Vedení DKM Moravia a.s.
vedeni@dkmmoravia.cz
www.dkmmoravia.cz