Oznámení o konání řádné valné hromady 14.5.2019

Řádná valná hromada akciové společnosti DKM Moravia a.s. IČ: 25544543, se uskuteční v úterý 14. května 2019 v 18.00 hodin v sídle společnosti, Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice, okres Brno-venkov.

Program:

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
2) Zpráva o činnosti představenstva
3) Zpráva o činnosti dozorčí rady
4) Řádná účetní závěrka za rok 2018
5) Navýšení základního jmění společnosti
6) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr

Radomil Vévoda
předseda představenstva