pf 2017

Děkujeme Vám za spolupráci
a do nového roku 2017
Vám přejeme pevné zdraví,
mnoho štěstí a osobních a pracovních úspěchů.
Kolektiv zaměstnanců a vedení DKM Moravia a.s.