Pouze samoodečty – prosinec 2021

Změna odečtů vodoměrů

Z důvodu nemoci nebude DKM Moravia a. s. provádět odečty vodoměrů.

Žádáme odběratele o nahlášení stavu – SMS, emailem nebo lístkem se stavy do schránky DKM Moravia. Nezjištěné stavy spotřeby budou vyúčtovány průměrem z minulých období.
Formulář pro nahlášení samoodečtu zde: https://dkmmoravia.cz/samoodecet/