10.7.2015 Nepoteče voda z důvodu opravy havárie vodovodu

Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v pátek 10. července 2015 nepoteče voda od 8:00 do zhruba 16:00 hodin.

nepotece_voda

Cisterna s pitnou vodou bude umístěna před budovou Městského úřadu.

V průběhu manipulací na vodovodu (uzavírání a následné napuštění po opravě havárie) může případně dojít ke krátkodobému zákalu vody.

Děláme vše pro to, aby doba opravy a zastavení vody byla co nejkratší.

Havárie je v místě přívodu pitné vody z vodojemu do Dolních Kounic, v šachtě na konci ulice Benátky. Již dříve (v Dolnokounickém zpravodaji 5/2015) jsme informovali o havarijním stavu této části potrubí. Nyní došlo k proděravění jedné části, zřejmě z důvodu prorezivění. Díru se podařilo dočasně zastavit zaplátováním, ale stále se jedná o havarijní situaci, kdy je potřeba zrezivělé potrubí neprodleně vyměnit, aby nedošlo k většímu poškození potrubí a tím pádem k delšímu uzavření pitné vody.

Na aktuálních fotkách:

  • Modré armatury (membránové přepouštěcí ventily, aby ve vodovodním řadu nedocházelo k nežádoucím rázům) byly již  dříve vyměněny.
  • Zelené armatury je nutné vyměnit.

vstupni_sachta_01 vstupni_sachta_02
Poptávali jsme zásobování pitnou vodou z Ivančic skrz propojení obou vodovodů na ulici Ivančické, což by znamenalo, že v průběhu opravy havárie by byla voda stále dostupná pro zhruba 80% Dolních Kounic. Bohužel Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice nám nemůže tolik vody nyní dodat, protože teď mají sami málo vody. Náhradní zásobování pitnou vodou tedy bude řešeno přistavením cisterny před budovu Městského úřadu.

Aktualizace 11.7.2015

Od středy 8.7.2015 probíhaly přípravné práce a v pátek 10.7.2015 proběhla samotná oprava poškozené armatury a výměna ostatních zrezivělých.  Voda byla opět spuštěna zhruba v 16:30 hodin. Po té byly do večerních hodin jednotlivé části vodovodního řadu manuálně odvzdušňovány.

Stav před opravou – po opravě a průběh prací je znázorněn na těchto fotografiích:

vystup_v_sachte

vstupni_cast

vstup_v_sachte