Výsledky hospodaření 2014 a dříve

V průběhu května 2015 byla sestavena účetní závěrka. Výsledek hospodaření za rok 2014 je ztráta 140 170,71 Kč. Společnost DKM Moravia a.s. je ve ztrátě již několik let, viz přiložený graf.

Ztrátové hospodaření je z dlouhodobého pohledu neúnosné a navíc dle zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen vytvářet rezervu finančních prostředků pro plynulé a bezpečné provozování těchto sítí, na jejich obnovu a rozvoj. Na nápravě tohoto nepříznivého stavu intenzivně pracujeme.

vysledky_hospodareni_DKM