21.3.2015 Havárie vodovodu v Mělčanech

V sobotu 21.3. asi v 10:30 hodin došlo v Mělčanech během budování kanalizace k překopnutí vodovodního potrubí. Přivolaní technici DKM Moravia museli nejprve uzavřít danou část vodovodu a odčerpat vodu z výkopu. Poškozené potrubí o průměru 110 mm bylo vyříznuto a nahrazeno novým.

Celá oprava byla dokončena a voda opět spuštěna asi ve 14:00 hodin, tedy zhruba 3,5 hodiny po nahlášení havárie.

2015-03-21_Melcany_prokopnute       2015-03-21_Melcany_opravene

Fotky prokopnutého potrubí a potrubí po opravě.

Po opravě následovalo odvzdušnění na nejvýše položených hydrantech. Bohužel vzduch z potrubí ani pár dnů po havárii není stále ještě zcela pryč, důsledkem toho ještě přetrvává nižší tlak v tomto vodovodním řádu.

Náklady na opravu budou v celém rozsahu přefakturovány stavební firmě budující kanalizaci.