Propojení vodovodů Mělčany a Bratčice

V těchto dnech se dokončuje propojení vodovodů mezi obcemi Mělčany a Bratčice.  Bude sloužit jako záložní zdroj vody pro Bratčice s plánovaným nočním odběrem cca 30 m3 vody. Kapacita současně používaného vrtu je pro tento nový odběr dostatečná, takže obyvatelům Dolních Kounic a Mělčan nedostatek vody nehrozí.

Pro všechny případy jsou již zaregistrovány další 4 záložní vrty, viz. článek “Záložní zdroj pitné vody”. Do konce měsíce února 2015 by měla proběhnout první provozní zkouška tohoto napojení obou vodovodů a po půlročním zkušebním provoze by mělo být propojení na podzim 2015 zkolaudováno.