Novinky z DKM Moravia a.s.

(článek zveřejněn také v městském zpravodaji Dolních Kounic)

Vážení občané – odběratelé,

v městském periodiku Vás budeme pravidelně informovat o dění a novinkách v DKM Moravia, která je správcem vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod pro Dolní Kounice a Mělčany. Společnost je vlastněná těmito obcemi, tedy námi všemi a to znamená, že každý z nás má  právo na všechny informace co se v této firmě děje.

Po podzimních volbách do zastupitelstva 2014 došlo ve společnosti DKM k zásadním změnám, které se dají přirovnat k zemětřesení. Z představenstva a dozorčí rady odstoupili všichni zástupci za Dolní Kounice. A navíc k 15.prosinci, čtyři dny před nástupem nového vedení, původní představenstvo ve složení Petr Střecha, Zdeněk Šaroun a Bohumír Macík uvolnilo dohodou z pracovního poměru vedoucí provozu paní Martinu Šustovou. Původní představenstvo nezajistilo nového pracovníka ani povinnost předat rozpracované úkoly jakémukoliv zástupci nebo novému vedení. Tímto krokem původní představenstvo významně ohrozilo chod společnosti. A tak paní Martina Šustová ukončila pracovní  poměr bez řádného předání veškeré agendy, dokonce vymazala z počítačů veškerou svoji pracovní komunikaci s dodavateli, kontrolními a státními orgány i s Vámi, našimi zákazníky. Mimo jiné neopomněla odstranit i pracovní kontakty na dodavatele a obchodní partnery DKM shromážděné ve vizitkáři. Toto určitě nelze považovat za běžný postup zaměstnance, kterému vyšel zaměstnavatel vstříc rychlým uvolněním z pracovního poměru dohodou. Postupy, které “ předvolební “ představenstvo DKM a paní Šustová v souvislosti s ukončením působení ve společnosti DKM učinili, vypadají jako pokus o pomstu.  Ale komu a za co? Firmě, kterou roky řídili. Firmě, ve které roky pracovala a  která ji víc než slušně platila? Nebo novému vedení, se kterým před svým odchodem nepřišli do styku pracovního ani osobního? Nebo dodavatelům? Nebo městu? Nebo vítězům voleb jen proto, že chtějí sloužit lidem jinak než předvolební vedení města ? Nebo se snad chtěli pomstít Vám, našim zákazníkům?

Vážení zákazníci, pokud jste neobdrželi od DKM Moravia a.s. vyjádření na své podání učiněné před 15.12.2014, zašlete je prosím znovu, Vaše podání bylo paní Martinou Šustovou nezákonně vymazáno, podobně jako učinili někteří zaměstnanci a funkcionáři na městském úřadě před svým odchodem.

Na valné hromadě konané 19.12. 2014 byli do orgánů společnosti zvoleni noví zástupci Dolních Kounic. Do představenstva pánové Radomil Vévoda a Jaroslav Novotný, do dozorčí rady Petr Koťara a Zdeněk Trecha.

Navzdory výše popsaným i všem dalším překážkám se novému vedení podařilo společnost stabilizovat a zajistit běžný provoz. Pro odběratele se situace nemění, stále je Vám k dispozici v kanceláři na Masarykově náměstí 10 paní Jana Veselá. Pro případ poruchy jsou na telefonech připraveni naši technici.

Zveme Vás na naše nově spuštěné, přehlednější a obsáhlejší internetové stránky na adrese www.dkmmoravia.cz . Postupně na nich budeme zveřejňovat veškeré dostupné informace  včetně uzavíraných smluv, aby hospodaření DKM bylo maximálně transparentní a kdokoli se mohl podívat, kam a za co jaký významný peníz z DKM odešel.

S Vašimi připomínkami, náměty a stížnostmi se můžete obracet přímo na vedení společnosti i prostřednictvím nově zřízené emailové adresy vedeni@dkmmoravia.cz .

Pro ty z vás, kteří se chtějí seznámit s provozovanou technologií, plánujeme v jarních měsících den otevřených dveří na čistírně odpadních vod. Termín bude zveřejněn na www.dkmmoravia.cz a v městském periodiku.

V případě havárie vodovodu nebo kanalizace volejte:
Karel Grégr 605 516 960  nebo Jaroslav Macík 733 765 060

www.dkmmoravia.cz

Aktualizováno 19.2.2015:

Tento článek sestavili zástupci města Dolní Kounice ve vedení společnosti, jmenovitě Radek Vévoda, předseda představenstva, Jaroslav Novotný, člen představenstva, Petr Koťara, člen dozorčí rady a Zdeněk Trecha, člen dozorčí rady. Uvedený článek vyjadřuje názory všech výše jmenovaných.