Upozornění pro odběratele z Pravlova, Trboušan, Němčiček a Kupařovic

Vodovod svazku obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice požádal, aby v roce 2015 byly hotovostní platby za vodné možné pouze na obecním úřadě v Pravlově nebo poštovní poukázkou na poště.

DKM Moravia, a.s. tomuto požadavku vyhověla. Místa hotovostních plateb pro další roky budou stanovena v budoucnu.

Děkujeme za pochopení.
DKM Moravia, a.s. a Vodovod svazku obcí